‘Zelden nieuwe werkgever door re-integratie 2e spoor’  kopte onlangs een artikel over een UWV-onderzoek naar het effect van 2e spoor trajecten. Van 100 onderzochte werknemers die een 2e spoor traject doorliepen en daarna een aanvraag deden voor een WIA-uitkering, had slechts 7% na twee jaar ziekte een nieuwe werkgever. Heeft de inzet van 2e spoor traject dus maar heel weinig zin? Dat is écht te kort door de bocht. Daarom in deze blog: vijf argumenten vóór het 2e spoor.

1. Het is gewoon verplicht

Het eerste argument is makkelijk: het zoeken naar werk bij een andere werkgever is verplicht volgens de Wet Verbetering Poortwachter, wanneer blijkt dat de werknemer niet meer terug kan bij de eigen organisatie. Werkgevers die die verplichting niet goed naleven, riskeren een loonsanctie.

2. Het hoort bij goed werkgeverschap

Afgezien van die wettelijke verplichting: als goede werkgever wíl je natuurlijk ook dat je medewerker op een passende nieuwe werkplek terecht komt. Het gaat tenslotte om een mens; een werknemer die misschien we jaren trouwe dienst achter de rug heeft en die je niet in de kou wilt laten staan.

3. Duidelijkheid bij onvoldoende arbeidspotentieel

Wat het onderzoek verder nog constateert: een aantal van de onderzochte medewerkers komt vanuit het 2e spoor traject in een WIA 80-100% of zelfs een IVA terecht. Dat betreft dus mensen met nauwelijks arbeidspotentieel, voor wie het vinden van een andere werkgever weinig kansrijk is. In een 2e spoor traject is dan in ieder geval grondig onderzocht of er nog mogelijkheden zijn. En dan biedt het bewijs dat dat niet zo is ook een vorm van closure.

4. Het zet mensen aan het denken

Daarnaast kan een 2e spoor traject medewerkers eens goed laten nadenken over hun toekomst, hun inkomen en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het stimuleert hen om regie te nemen over hun eigen loopbaan. Met hulp van een re-integratiespecialist zetten zij nieuwe stappen, waar ze voorheen maar doorgingen op het bekende pad. En soms is de uitkomst dan dat iemand nu eindelijk werk gaat doen waar hij/zij al lang van droomde. Hoe mooi is dat!

5. 2e spoor leidt vaak terug naar ‘oude’ werk

Een vijfde – belangrijk – argument vóór het 2e spoortraject is dat het werknemers stimuleert zich alsnog in te zetten voor terugkeer naar het eigen werk, of ander werk bij de eigen organisatie. Het idee op zoek te moeten naar een andere baan, zekerheden los te laten, te moeten wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe collega’s… Dat kan ervoor zorgen dat iemand nog eens goed bij zichzelf te rade gaat wat hij wil en bekijkt wat er wél mogelijk is bij zijn eigen werkgever. Met niet zelden als resultaat: terugkeer naar de eigen organisatie.

Dat laatste is in mijn visie voor alle betrokkenen de beste uitkomst van een 2e spoor traject. Hoe dat zit, lees je in mijn volgende blog.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem contact op via annemarie@nieuwekoers.nl of 0251-271367 / nieuwekoers.nl

+ berichten

Als arbeidsdeskundige zet ik graag mijn expertise en ervaring in om met werkgever én werknemer mee te denken over de mogelijkheden. Zo missen we geen enkele re-integratiekans.

Lees meer over