Op 29 februari jl. heeft OCTAS de uitkomsten en aanbevelingen van hun onderzoek gepresenteerd over het complexe arbeidsongeschiktheidsstelsel in Nederland.

Dit onderzoek heeft geleid tot verrassende inzichten en aanbevelingen voor een toekomstbestendig systeem dat zowel uitvoerbaar, betaalbaar als begrijpelijk is.

Het rapport heeft 3 pijlers:

Beter: een verbetering van het huidige inkomensverzekeringsstelsel.

Focus op werk: investeringen in re-integratie met als doel werkgelegenheid te bevorderen.

Basis: een basisverzekering voor iedere werkende Nederlander.

Het rapport benadrukt vooral de waarde van preventie en empowerment van werkenden. Het omvat een brede visie die aansluit bij het streven naar inclusie van iedereen naar vermogen.

Binnen deze context wordt de cruciale rol van arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten benadrukt in het bevorderen van duurzaam en passend werk. Hun expertise is van onschatbare waarden om werkomgevingen te creëren waarin werk dient als een middel tot herstel.

+ berichten

Als arbeidsdeskundige zet ik graag mijn expertise en ervaring in om met werkgever én werknemer mee te denken over de mogelijkheden. Zo missen we geen enkele re-integratiekans.

Lees meer over