“Spoor 2 leeft niet bij mij. Ik voel zoveel weerstand om mij te richten op het zoeken naar ander werk.” Gisteren gaf een klant dit nog aan in een gesprek dat we met hem hadden. “Ben ik de enige die dit zo beleeft?”

Bij veel van de mensen die we begeleiden, leggen we uit waarvoor het tweede spoor traject dient, wat het doel is en wat het je kan brengen. Toch merken we dat veel mensen weerstand hebben tegen hun deelname aan spoor 2 en angstig zijn voor het onbekende. Jammer, want spoor 2 kan je zoveel brengen. Natuurlijk proberen we er altijd achter te komen waar de weerstand of tegenzin vandaan komt. Welke overtuigingen spelen hier bijvoorbeeld een rol in?

Weerstand in spoor 2 is een normaal onderdeel van het re-integratieproces. Door begripvol en ondersteunend te reageren, helpen wij klanten hun angsten en zorgen te overwinnen en stappen te zetten richting een succesvolle terugkeer naar werk.

We noemen een aantal argumenten die we vaak horen en beschrijven kort hoe we hiermee omgaan in de begeleiding.

Ik ben te ziek voor spoor 2.

“Je gezondheid is ook het belangrijkste. Misschien kunnen we kijken naar manieren om rustig aan te beginnen, zodat we je herstel niet in gevaar brengen. Laten we in een rustig tempo kijken naar wat wel kan, lukt en waar je voldoening van krijgt.”

Ik wil terug in eigen werk.

“Het is begrijpelijk dat je terug wil keren naar je eigen werk. Als dat lukt is dat natuurlijk super fijn. Maar laten we ook eens kijken welke kansen er buiten je organisatie liggen. Je kunt meer dan alleen je eigen werk!”

Wie zit er op mij te wachten?

“Wat kan je allemaal wél? En welke vaardigheden heb je die waardevol zijn?”

Door deze gevoelens tijdig te herkennen en te erkennen, kunnen we vaak al heel veel weerstand wegnemen en gerichte ondersteuning bieden. Dit vergroot de kans op een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt, bevordert de samenwerking en zorgt voor een effectiever traject, wat uiteindelijk zowel de klant als de werkgever ten goede komt.

+ berichten

Ik vind het leuk om samen met je op te lopen in een traject en je verdiepende vragen te stellen, zodat je zelf tot inzicht komt en een nieuw toekomstperspectief krijgt!

+ berichten