In mijn vorige twee blogs hield ik een pleidooi voor meer samenwerking tussen de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige, aan de hand van enkele voorbeelden uit mijn eigen praktijk als zelfstandig arbeidsdeskundige. In deze derde blog sluit ik dit onderwerp af met een kanttekening, goed nieuws vanuit de wet- en regelgeving én een bijzondere uitnodiging.

Eerst een kanttekening. Want niet elke arbeidsdeskundige herkent zich in mijn constatering dat de samenwerking tussen BA en AD nog vaak tekortschiet; dat blijkt ook uit de reacties die ik kreeg. Een aantal collega’s heeft de ervaring dat die samenwerking al helemaal prima is. Zij werken bijvoorbeeld als arbeidsdeskundige bij het UWV, waar de samenwerking met de verzekeringsarts is ingebed in de organisatie en de werkwijze. Het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij een 1e jaars ziektewetbeoordeling of een WIA-aanvraag kan niet gedaan worden zonder dat de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts samen overleggen. En ook als beide professionals bij een arbodienst werken, is een één-tweetje snel gemaakt en worden zieke medewerkers vanuit een gezamenlijke visie begeleid en werkgevers geadviseerd.

Samenwerkingsinstrument

Gelukkig (en nu komt het goede nieuws) krijgen wij zelfstandig werkende arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen binnenkort steun en stimulans voor meer samenwerking vanuit de overheid, in de vorm van een aanpassing in de WIA (per 1 september 2021). Daarin is de afspraak opgenomen dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op re-integratie inspanningen (RIV-toets) door UWV. Een RIV kan niet meer worden afgewezen omdat een verzekeringsarts vindt dat de bedrijfsarts zijn werk niet goed heeft gedaan. En een werkgever kan geen loonsanctie meer krijgen als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

De bij het wetsvoorstel geconsulteerde professionals merkten op dat er dan wel één instrument moet komen waar alle betrokken professionals mee werken. Met als doel een betere samenwerking bij de begeleiding van de zieke medewerker en de werkgever, en een gezamenlijke beoordeling bij het aanvragen ven de WIA. Op initiatief van het ministerie van SZW is Amsterdam UMC een nieuw project gestart in samenwerking met de beroepsverenigingen NVVA, NVVG en NVAB. Dit zogenaamde BAR-project (Beschrijving Arbeidsbelasting en Re-integratie) moet leiden tot een door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen gedragen instrument én tot de ontwikkeling van een multidisciplinaire leidraad om de arbeidsparticipatie van werkenden in de keten arbeid en gezondheid te bevorderen en samenwerking tussen de drie beroepsgroepen te verbeteren. Hier gaan werkgevers ook van profiteren. Doordat bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen beter samenwerken komt er sneller een eenduidiger advies over de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Daarnaast zorgt één instrument ervoor dat er geen onduidelijkheid is over termen rond belastbaarheid van een medewerker. Dit zal er naar mijn verwachting voor zorgen dat er minder loonsancties zullen ontstaan.

Wat vind de bedrijfsarts?

Over profiteren gesproken (en nu volgt de uitnodiging): op 15 december wil ik je graag uitnodigen voor een gratis webinar door bedrijfsarts Rick van Steenkiste. Hierin zal hij zijn professionele visie geven op de samenwerking tussen BA en AD. Wat is er lastig, wat gaat er goed, wat kunnen we van elkaar leren? Geef je op voor deze gratis webinar via het aanmeldformulier op deze pagina of stuur een e-mail naar annemarie@nieuwekoers.nl.

Reageren op deze blog kan via annemarie@nieuwekoers.nl

Meld je aan voor deze webinar!

Laat je e-mailadres achter je wordt uitgenodigd.

    + berichten

    Als arbeidsdeskundige zet ik graag mijn expertise en ervaring in om met werkgever én werknemer mee te denken over de mogelijkheden. Zo missen we geen enkele re-integratiekans.

    Lees meer over