Regelmatig kom ik werkgevers tegen die niet weten wat ze aan moeten met een werknemer die zich steeds weer voor korte periodes ziekmeldt. Vaak zijn er al gesprekken gevoerd door de teamleider en is de bedrijfsarts ingeschakeld. De werknemer komt weer werken, het lijkt even goed te gaan, maar dan gaat het tóch weer mis. Het verzuim lijkt nauwelijks iets met het werk te maken te hebben, maar wat er wel aan de hand is? Geen idee.

Ontwrichtend en frustrerend

Hoewel het minder ernstig lijkt dan langdurig verzuim, kan herhaald kort verzuim ook behoorlijk ontwrichtend en frustrerend zijn. Collega’s moeten dealen met iemand die steeds een paar dagen afwezig is en dan weer opduikt. Die een paar weken werkt en dan weer thuisblijft. Er komen opmerkingen en irritaties. Ook het geduld en medeleven van de leidinggevende wordt op de proef gesteld.

Duurzaam inzetbaar

In een dergelijke situatie adviseer ik om met de betreffende medewerker in gesprek te gaan. Niet over het verzuim, maar over inzetbaarheid. Niet vragen ‘Waarom ben je steeds ziek?’ Maar: ‘Wat heb je nodig om je werk elke dag goed en met plezier te doen?’ ‘Wat zou er moeten veranderen en wie kan daarbij helpen?’

Externe expert inzetten

Als er binnen het bedrijf geen geschikte persoon is om dergelijke gesprekken over duurzame inzetbaarheid te voeren, kan het een uitkomst zijn om een externe jobcoach in te zetten. Die is expert op het gebied van testen, coaching en begeleiding van verzuimende medewerkers. Een jobcoach kan:

> de kwaliteiten en valkuilen van de werknemer in kaart brengen

> knelpunten op de werkplek inzichtelijk maken

> lastige situaties bespreekbaar maken en adviseren over aanpassingen

> bemiddelen bij conflictsituaties (jobcoach is géén mediator)

> begeleiding bieden op de werkplek

> coachen op basis van leerdoelen

Langdurige uitval voorkomen

Als onpartijdige partij kan een jobcoach helpen langdurige uitval te voorkomen en na uitval de terugkeer in het werk bespoedigen. De inzet van jobcoaching getuigt bovendien van goed werkgeverschap, doordat de werknemer ruimte krijgt om te praten en zich serieus genomen voelt. Maar het allerbelangrijkst: jobcoaching kan door bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid veel tijd, energie, leed en kosten besparen!

+ berichten

In mijn werk ben ik daadkrachtig en probeer ik verbinding te maken met mijn gesprekspartner. Alleen als er wederzijds vertrouwen is, kun je met elkaar het gestelde doel bereiken.