Bij Nieuwe Koers komen we soms tegen dat mensen aan het zwemmen zijn in Spoor 1. Werkgever en werknemer moeten zoeken naar mogelijkheden voor terugkeer binnen de eigen organisatie, maar echte stappen worden niet gezet. Dat kan allerlei redenen hebben. Een jobcoach kan helpen koers te houden op het 1e Spoor.

Ondersteunende rol

Ook wanneer voor de re-integratie van een werkgever tegelijk een 1e en een 2e spoor-traject lopen, is er een ondersteunende rol weggelegd voor een jobcoach in Spoor 1. Bij Nieuwe Koers kiezen wij er in zo’n geval altijd voor om Spoor 1 en Spoor 2 door twee verschillende coaches uit te laten voeren.

Wat kan er wél?

De jobcoach kan in het 1e Spoor onderzoeken of de werknemer zijn of haar eigen functie kan behouden. Altijd vanuit de vraag: Wat kan er wél? Soms schept een analyse van de situatie al veel duidelijkheid. De jobcoach brengt de competenties van de werknemer in kaart en vergelijkt die met de eisen in het functieprofiel om inzichtelijk te maken of de werknemer terug kan keren op zijn werkplek of dat er misschien aanpassingen nodig zijn.

Jobcoach ondersteunt

Misschien is de werknemer beter inzetbaar in een andere functie binnen het eigen bedrijf; eentje die meer bij zijn competenties past. De jobcoach adviseert objectief bij het bepalen van een goede nieuwe werkplek voor de werknemer en begeleidt de overgang hier naartoe. Desgewenst ondersteunt de jobcoach de werknemer in de nieuwe situatie op de werkvloer bij de taakuitvoering, zodat hij/zij uiteindelijk zelfstandig kan werken en duurzaam inzetbaar is.

+ berichten

In mijn werk ben ik daadkrachtig en probeer ik verbinding te maken met mijn gesprekspartner. Alleen als er wederzijds vertrouwen is, kun je met elkaar het gestelde doel bereiken.