Hoe groot of klein je organisatie ook is, je zit er als werkgever niet op te wachten: zieke werknemers. Gelukkig gaat het meestal om korte perioden van uitval, maar langdurig ziekteverzuim komt helaas ook voor. In zo’n geval kom je er als werkgever niet vanaf met het sturen van een fruitmand… Je moet samen met je werknemer het complexe en vaak langdurige proces van re-integratie in. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Langdurig ziek, en dan?

Het eerste doel van re-integratie van een langdurig zieke werknemer is terugkeer in de eigen organisatie: 1e Spoor re-integratie. Vaak wordt er een arbeidsdeskundige bijgehaald om te onderzoeken wat de functiemogelijkheden zijn voor de zieke medewerker. Soms zijn er aanpassingen nodig alvorens de werknemer het werk (gedeeltelijk) kan hervatten. Soms moet er een andere functie binnen de organisatie of daarbuiten (2e Spoor) worden gezocht. Er moet een Plan van Aanpak komen en elke stap moet in het re-integratiedossier worden opgenomen. Niet te vergeten: iemand anders moet worden aangenomen/vrijgemaakt om het werk (tijdelijk) over te nemen.

Beter voorkomen

Al die re-integratie inspanningen kosten enorm veel tijd, energie en geld. De regels zijn complex; voor de zieke, maar ook voor collega’s en de leidinggevende. Het is dan ook goed om te weten dat een deel van het langdurig verzuim te voorkomen is. En dat de jobcoach een laagdrempelig middel is om daarvoor in te zetten!

Hoe? Dat vertel ik in mijn volgende blog.

+ berichten

In mijn werk ben ik daadkrachtig en probeer ik verbinding te maken met mijn gesprekspartner. Alleen als er wederzijds vertrouwen is, kun je met elkaar het gestelde doel bereiken.