In mijn begeleiding van zieke medewerkers hoor ik het steeds weer: Mijn werkgever begrijpt mij niet en heeft geen aandacht voor mijn situatie. Met in mijn andere oor de stem van de werkgever: Die zieke werknemer kost me veel te veel geld en dat verzuim geeft ontzettend veel gedoe. Een akelig conflict ligt op de loer.

Zolang een werknemer zijn werk doet en de werkgever daarvoor betaalt, zijn de belangen van werkgever en werknemer in balans. Beide hebben er baat bij dat het bedrijf goed loopt. Dat verandert wanneer de werknemer door arbeidsongeschiktheid zijn werk niet meer kan doen, en de werkgever het salaris moet blijven betalen. Vanaf dat moment lopen de belangen uiteen. De werknemer heeft belang bij een betrokken werkgever die luistert en meedenkt en hem de tijd en ruimte geeft om te herstellen. De werkgever wil het liefst dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat.

Nog meer gedoe

Aan werkgevers en werknemers leg ik in zo’n conflictsituatie uit dat de beste strategie is om met elkaar om tafel te gaan, eventueel met een mediator erbij. Als de wederzijdse verwachtingen niet worden uitgesproken, loopt het conflict steeds hoger op. Met als gevolg: nog meer ‘gedoe’ voor de werkgever, en voor de werknemer misschien wel een verergering van de beperkingen. Werkgever en werknemer moeten bereid zijn met elkaar te blijven overleggen en te bespreken wat wél mogelijk is. Aanpassingen in het werk of de werktijden, thuiswerken of de medewerker laten ophalen… Soms zijn het eenvoudige oplossingen die zorgen dat een werknemer in ieder geval een deel van zijn werk kan blijven doen en – heel belangrijk – contact houdt met bedrijf en collega’s.

Werkgever en werknemer moeten bereid zijn met elkaar te blijven overleggen en te bespreken wat wél mogelijk is.

Open communicatie

In de praktijk zie ik dat verzuimsituaties waarin werkgever en werknemer goed met elkaar blijven communiceren en bereid zijn elkaar tegemoet te komen, het soepelst verlopen. Open communicatie helpt de schade voor beide partijen te beperken, zelfs als na twee jaar arbeidsongeschiktheid de conclusie is dat het dienstverband moet worden ontbonden.

Helaas maak ik het vaker mee dat werkgever en werknemer elkaar niet meer willen spreken, met alle negatieve gevolgen voor beiden. Ik benadruk het dus nog maar eens: blijf met elkaar in contact. Leg uit waar je behoefte aan hebt, maar heb ook oog voor de behoeften van de ander. Dat scheelt een heleboel negatieve energie!

+ berichten

Als arbeidsdeskundige zet ik graag mijn expertise en ervaring in om met werkgever én werknemer mee te denken over de mogelijkheden. Zo missen we geen enkele re-integratiekans.

Lees meer over