Samenwerking tussen arbeidsdeskundige en bedrijfsarts… Het is als rijden op een tandem: je doet allebei waar je goed in bent en werkt samen om het doel – duurzame re-integratie van een uitgevallen medewerker – te bereiken. Soms zit de één voorop, soms de ander. Je stuurt dezelfde kant op, vult elkaar aan en versterkt elkaar.

Een mooie metafoor. Helaas werkt het in de praktijk vaak anders en zie ik mezelf als arbeidsdeskundige nog wel eens met een rood hoofd achter de bedrijfsarts op zijn racefiets aan steppen. Of kruist de BA met een sneltrein het (2 e) spoor waar ik voor sta te wachten…

Over de lijn

Voor het beste resultaat – een weloverwogen advies aan werkgever en werknemer over de aanpak van de re-integratie – hebben we elkaar nodig. Waarom is het dan toch regelmatig zo moeilijk om elkaar te vinden en samen op te trekken? Komt het door drukte en slechte bereikbaarheid? Zijn we allebei te eigenwijs om goed naar de ander te luisteren? Collega arbeidsdeskundigen hoor ik nog wel eens verzuchten dat de bedrijfsarts teveel op hun stoel gaat zitten, door bijvoorbeeld een 2e spoortraject of aanpassingen in werkzaamheden te adviseren. Andersom weet ik dat wij arbeidsdeskundigen ook wel eens over de lijn stappen met adviezen op het gebied van gezondheid. En toch weten we eigenlijk allebei wel dat we verder komen als we samenwerken aan een probleemanalyse en aanpak: collegiaal overleg, de-medicaliseren waar het kan, medicaliseren waar het moet, met heldere vaststelling van de beperkingen.

Voordelen voor werkgever en werknemer

De voordelen van de tandem BA/AD voor werknemer én werkgever zijn duidelijk. Doel van de re-integratie is immers in principe dat een werknemer weer terugkeert in zijn eigen of aangepast werk bij de werkgever. En als dit niet lukt, een optimaal re-integratietraject waar het UWV geen sanctie voor geeft. Als we samen optrekken krijgt een werkgever niet van twee kanten een andere visie te horen over welke vervolgstappen gezet moeten worden in de re-integratie. De open communicatie vergemakkelijkt en versnelt bovendien het traject. Het voordeel voor de werknemer is dat deze zich gehoord weet door beide professionals, en voelt dat we samen ons best doen om tot de best mogelijke oplossing te komen.

tandemEn wij als arbeidsdeskundigen? En de bedrijfsarts? Schieten wij er in ons werk iets mee op om de samenwerking te zoeken en te koesteren? Ik denk zeker van wel. Als we de communicatie open houden, durven vertrouwen op elkaars expertise en goede wil, en bereid zijn van elkaar te leren, konden we het wel eens heel ver brengen op die tandem!

In mijn volgende blog geef ik voorbeelden uit mijn eigen praktijk, waaruit blijkt dat het soms al heel goed gaat in de samenwerking en soms ook helemaal niet.

Heb jij vanuit jouw praktijk ervaring of tips voor goede samenwerking tussen AD en BA? Ik hoor het graag! Mail mij via annemarie@nieuwekoers.nl

+ berichten

Als arbeidsdeskundige zet ik graag mijn expertise en ervaring in om met werkgever én werknemer mee te denken over de mogelijkheden. Zo missen we geen enkele re-integratiekans.

Lees meer over