Het valt ons op dat we de laatste tijd meer mensen met long covid in begeleiding krijgen. Dat is natuurlijk logisch, omdat mensen die na corona klachten blijven houden, nu zo’n jaar tot anderhalf jaar arbeidsongeschikt zijn. We krijgen te maken met hele wisselende beperkingen die bij deze mensen naar voren komen. De een heeft veel moeite om zich te concentreren en te focussen,  terwijl een ander vooral last heeft van fysieke problemen, denk aan niet te lang kunnen staan en lopen. Waar iedereen een beperking in ervaart, is energie. Dat maakt het voor ons elke keer weer puzzelen in hoeverre we iemand in een 1e spoor advies of 2e spoortraject kunnen belasten met opdrachten en gesprekken. Samen met onze klant bedenken we daarin oplossingen die voor die specifieke klant goed werkt. En leveren we maatwerk, zoals we voor al onze klanten doen. Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat we niet te veel tegelijk moeten vragen en zeker niet te hard van stapel moeten lopen in een traject!

+ berichten

Als arbeidsdeskundige zet ik graag mijn expertise en ervaring in om met werkgever én werknemer mee te denken over de mogelijkheden. Zo missen we geen enkele re-integratiekans.

Lees meer over