Covid-19 heeft het belang van de gezondheid en vitaliteit van het personeel onder de loep gelegd. Het was in deze tijd topprioriteit geworden. Maar blijven organisaties ook in de toekomst investeren in gezondheid en welzijn? Dat is wel het advies. Zo kunnen werknemers, in deze krappe arbeidsmarkt, maximaal ingezet worden.

Dan spreken we van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid betekent het creëren van de juiste arbeidsomstandigheden en werkplek voor medewerkers zodat zij het werk goed en op een gezonde manier kunnen uitvoeren. Het zorgt voor gezonde, betrokken en bevlogen medewerkers. Werkgevers kunnen zich hierbij laten bijstaan door een specialist op dit gebied.

Als blijkt dat de zieke medewerker niet kan terug keren in het eigen werk of in een andere functie binnen het bedrijf, dient er na 1 jaar van ziekte een 2de spoor traject te worden ingezet. Regelmatig zie ik dat een re-integratiespecialist of jobcoach pas wordt ingezet na 1 jaar ziekte. Een gemiste kans!

Soms hadden knelpunten in het werk al eerder aangepakt kunnen worden. Een goede analyse van de situatie schept vaak al veel duidelijkheid. Door de competenties van de medewerkers in kaart te brengen en deze te vergelijken met de eisen in het functieprofiel kan een jobcoach inzichtelijk maken of de medewerker nog wel goed op zijn werkplek past. Problemen in het werk kunnen dan opgelost worden met wat aanpassingen in de werkomgeving of het takenpakket van de medewerker. Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand  beter tot zijn recht komt in een andere functie binnen het eigen bedrijf. De jobcoach kan dan advies geven bij het bepalen van een goede nieuwe werkplek elders in het bedrijf en begeleidt een goede overgang hiernaartoe. Ook coacht de jobcoach de medewerker op zijn persoonlijke leerdoelen zodat deze de valkuilen beter leert herkennen en hieraan kan gaan werken. Bij jobcoaching is opbouw en behoud van (eigen) werk een belangrijk doel!

Wil je meer weten over de inzet van een jobcoach in het eerste ziektejaar? Kijk dan eens op onze website en laat een terugbel verzoek achter. Dan gaan we samen met jou bekijken wat de mogelijkheden voor jobcoaching in jouw situatie zijn.

+ berichten

Ik haal altijd veel plezier uit het gezamenlijk uitzoeken waar de kansen en mogelijkheden liggen bij het vinden van leuk werk. Ik ben ervan overtuigd dat als je werk doet wat je leuk vindt en bij je past dat je dit heel lang vol kunt houden.