Bij een tweede spoor traject zijn naast jijzelf en de re-integratiespecialis van Nieuwe Koers meerdere partijen betrokken. Allereerst de bedrijfsarts. Die stelt vast met welke beperkingen we bij jou rekening moeten houden bij het zoeken naar ander werk. Die informatie gebruikt de arbeidsdeskundige om jou en je werkgever te adviseren over de mogelijkheden in het eigen werk. Soms is er ook een arbodienst betrokken, bijvoorbeeld in de persoon van een casemanager die erop aanstuurt dat alle belangrijke stappen worden genomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. En natuurlijk is ook je werkgever een belangrijke partij. Die start het traject en is eindverantwoordelijk over alles wat er gedaan wordt op het gebied van re-integratie. Daarom informeren we de werkgever bij belangrijke zaken en schrijven we elke drie maanden een rapportage.