NVVA, SRA en certificering erkenning

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

De beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen is de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVVA). Deze richt zich op de professionalisering en profilering van de arbeidsdeskundigen. Binnen de vereniging wordt nagedacht over de ontwikkeling van het beroep van arbeidsdeskundige. Daarnaast worden er kaders gegeven voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVVA volgt wetswijzigingen en veranderingen in beleid op de voet, waar zij invloed hebben op de uitoefening van het vak. Ze vertaalt deze naar de praktijk. Daarnaast geeft de vereniging meer bekendheid aan het vak en de professionaliteit van de arbeidsdeskundige aan werkgever en werknemer.

Onze arbeidsdeskundigen zijn aangesloten bij het NVVA omdat ze het belangrijk vinden om contact te houden met andere arbeidsdeskundigen, die werkzaam zijn in andere werkvelden. Zo kan van elkaar geleerd worden en informatie gedeeld worden. De vereniging organiseert bijeenkomsten met toonaangevende sprekers in het werkveld. Daarnaast heeft de NVVA een Academie met cursussen en trainingen die de professionaliteit en deskundigheid van onze arbeidsdeskundigen vergroten.

Stichting Register Arbeidsdeskundigen

Als arbeidsdeskundige ben je geregistreerd bij de SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen). Deze registratie kun je aanvragen als je het diploma tot arbeidsdeskundige hebt behaald bij de erkende opleidingen. De SRA houdt zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van een gedragscode voor arbeidsdeskundigen met betrekking tot hun ethisch en moreel handelen. Ieder arbeidsdeskundige die zich laat inschrijven in het Register, houdt zich aan deze gedragscode. Geregistreerde arbeidsdeskundigen zijn professionals die zich in houding en gedrag onderscheiden door zorgvuldigheid.

Onze arbeidsdeskundigen zijn geregistreerd bij de SRA, net als de andere arbeidsdeskundigen in Nederland.

sra

Certificering

Daarnaast kun je als arbeidsdeskundige gecertificeerd worden. Dit kan bij twee certificerende instellingen, namelijk DNV en Hobeon SKO. Certificering geeft een kwaliteitskeurmerk af. Een gecertificeerde arbeidsdeskundige voldoet aan een aantal criteria: deze heeft een erkend diploma als arbeidsdeskundige, twee jaar ervaring in het werkveld, doet aan permanente educatie, dus houdt zijn of haar haar kennis en vaardigheden op peil, en neemt deel aan een Onderlinge Toetsing. Dit is een groep van arbeidsdeskundigen die met elkaar en van elkaar leren, elkaar bevragen op inhoud en houding en elkaar tips geven.

Onze arbeidsdeskundige Annemarie is gecertificeerd. Zij vindt dit belangrijk omdat het aangeeft dat de arbeidsdeskundige bijblijft op het vakgebied door aan Permanente Educatie te doen: elk jaar moeten een aantal cursussen gevolgd worden om nieuwe kennis te vergaren. Daarnaast neemt zij deel aan 3 Onderlinge Toetsingsgroepen, met daarin arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn in andere werkvelden (UWV, arbodienst, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen, letselschade). Zo blijft zij op de hoogte van de ontwikkelingen in die branches. Daarmee is onze arbeidsdeskundige up to date met kennis, werkt zij aan haar beroepshouding en krijgt ze intervisie van andere arbeidsdeskundigen.